Lęk językowy istnieje i przeszkadza

Mam duży zasób słówek, ale nie mówię

Kompetencja komunikacyjna stanowi główny cel uczenia się języka obcego, a umiejętność swobodnego porozumiewania się, czyli stosowania w praktyce nabytej wiedzy, stanowi główną miarę sukcesu w nauce języka obcego. Tymczasem nauka komunikacji ustnej zajmuje uczniom najwięcej czasu. Mimo rozwoju kompetencji językowych,