Współpraca

Możliwe formy współpracy ze mną:

  •  lekcje prywatne, kursy z języka francuskiego i angielskiego,mentoring wnauce.pl,
  •  nowa forma coachingu, którego celem jest uczenie strategii uczenia się poprzez indywidualny mentoring, wyznaczanie celów, dobieranie odpowiednich strategii do ich osiągnięcia, a także moje bezpośrednie wsparcie w ich realizacji. Oferta dla klientów indywidualnych i grup,
  • konferencje i wykłady z metodyki uczenia się dla uczniów i rodziców,
  • konferencje i wykłady jak wspierać uczniów w nauce dla rodziców,
  • porady prawne dla nauczycieli.

 

Zapraszam do kontaktu mailowego lub przez messenger. Odpisuję wszystkim osobiście.

 

kontakt@wnauce.pl