Ze strachem

  O czym jest ten wpis:

  1. Strachu, Alarmie, Szpitalu, i Premierze Kaczyńskim
  2. Areszcie i  Wolności, Premierze, Fotopułapce

  Premier Kaczyński, i Moje Krzyki Sprawiedliwości

  Panie Premierze Kaczyński,

  Zawsze byłem Pana wielbicielem, podziwiającym Pana kunszt polityczny oraz realizację obietnic wyborczych. Pragnę przeprosić za poranne zakłócenie spokoju, choć w porównaniu do straty Prezydenta i 95 innych osób, było to jedynie drobne zamieszanie.

  Dziś, z szacunkiem dla Pana, muszę przyznać, że marzenie o spotkaniu straciło swoją wartość. Obudziłem się, widząc, jak fatalnie Pan zarządza sprawami bezpieczeństwa, co ujawniłem w bombowym artykule konfrontującym Pana i Pana ludzi z katastrofą smoleńską w kwestii bezpieczeństwa.

  M7EcCSf0yL89Ugr92qpfb6A3yqvndr9Y4MozFTZBt-zf8d34H-UXE1zjEx_WTqLG_85DCy3iTSIXI2i1gh4x4JNI9oIo9UOh3U5h2qSZw220IM7X2cWeZtcvjloIm4fB_xrSayhEd3pGPhXIbcGItBY

  Ważne!: Ten Artykuł należy traktować wyłącznie jako edukacyjny. Autor stanowczo odrzuca przemoc, agresję i akty terroryzmu.

  /red. Opisane poniżej działania są prawdziwe. Proszę o cierpliwe czytanie…/

  W poprzednim bombowym artykule zadawałem moim czytelnikom, ale także i Panu takie pytanie: “czy to normalne, że…”. Czy to normalne, Panie Premierze, że mogłem:

  a. robić rozpoznanie terenu przez 1.5 miesiąca

  b. przeprowadzić symulację alarmu bombowego, dokonując rozstawienia rekwizytów przy Policji

  c. ten alarm bombowy nie został wykryty przez pana ludzi z Grom Group, policji i innych służb

  d. po alarmie bombowym, Pana ludzie ponownie nie odrobili lekcji 

  e. ponownie eksplorować Pana teren zamieszkania przy rozeznaniu fotopułapkowym

  f. finalnie, zainstalowałem fotopułapkę, gdy Pan był dalej członkiem rządu

  g. i zdjąłem tę kamerę, ponownie nie wykryty…   

  Mój cel był szlachetny – działać /z dobrymi intencjami/ w imię bezpieczeństwa. 

  • Aresztowanie
  • Zakucie w kajdanki
  • Naruszono moją przestrzeń intymną 
  • Hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym w Siedlcach
  • Zakaz opuszczania kraju
  • Dozór Policji
  2JKxM4Kv_GfdQAVETSLYWP4OOW_etixvDUzz-dliiGSC7Veh30-vIC1BIQQCZczcB4aHw9c4Dfji2SMqlsKeHfx8dtCvHUtE8RdsPebLPIRVu1TYWnV-ZffpMWxYkfmrGcgoCHn9lNntveShAikmTG4

  Strach obezwładniający ciało i serce

  Przechodząc przez doświadczenie ochrony Premiera, zdałem sobie sprawę, że skala tego wyzwania przewyższyła moje oczekiwania. Bałem się bardzo, bardzo konfrontacji i konsekwencji. Strach obezwładniający ciało i serce. 

  I wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym, nie jednym, a nawet trzech, ale to temat na inny wpis.

  To sprawia, że sytuacja wydaje się jeszcze bardziej niesprawiedliwa. Biorąc pod uwagę brak represji wobec głupców z Grom Group, i głupców z policji.

  Ważne!: Ten Artykuł należy traktować wyłącznie jako edukacyjny. Autor stanowczo odrzuca przemoc, agresję i  akty terroryzmu.

  Decyzja o moim aresztowaniu i zastosowane środki karne miały na celu wprowadzenie zamieszania oraz zatarcie osobistej odpowiedzialności Pana Premiera za braki w jego ochronie oraz rażące zaniedbania w wykonywaniu obowiązków służbowych w tej kwestii.

  tBvj3Furust3PpYN517ruFSLDJFrGBTk7jIGjm0T7U274gndQCbhnbRYcgFW7NmmAwYxg9z9NY9Y-rR7qpjdNFxQkm5sKxZnbF0p6hVrWz9fWQ2faQuw_xTm4rruM1d5D_t-aXxLtDSV7uCCTivfXLk

  (…)

  Czy to normalne?

  Bo przecież Pan Premier ma  szerokie doświadczenie w kwestii bezpieczeństwa (opisuję je zwięźle poniżej w Post Scriptum 1).

  aETw88zAP0wQehxOBoy0-MxpDEXHam83LMh5dwXyJ_JcFPDV4I7z_AI48CUUHOTjypCMhwCJrH_TT6BQAltmTyAjYQjREv7U-SzO-YJBVFbjDuXCEA5ctiw2vyyg1S-tCOINU3FR0vba_HDeNX86a1I

  No właśnie, czy to normalne?

  Odpowiadam nie, to nie jest ani normalne ani bezpieczne. I nie przekona mnie tu argument, iż…

  a. szewc bez butów chodzi, że z Pana doświadczeniem w kwestii bezpieczeństwa, nie dba Pan o własne bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

  b. z powodów polityczno-medialnych, i nacisków społecznych, nie chce Pan dodatkowej ochrony zbyt widocznej w miejscu zamieszkania. (…)

  Czytelniku, uważam, że bezpieczeństwo osoby będącej premierem czy prezydentem w jego miejscu pracy i zamieszkania jest bezwzględne. I nie ma znaczenia czy chodzi o Premiera Kaczyńskiego Donalda Tuska, czy Prezydenta RP A. Dudy; bez względu na to czy ktoś lubi czy nie tych Panów…

  • Bo jednego prezydenta już straciliśmy
  • bo to ważne w kwestii bezpieczeństwa Polski wewnątrz kraju i poza Polską 
  • bo świadczy to o profesjonalizmie urzędu premiera, prezydenta, i policji 
  • bo pokazuje to innym krajom, że Polska się szanuje, a tym samym w polityce międzynarodowej jest szanowana.
  • bo zainstalowanie fotopułapki  i nieprawdziwej bomby bez wykrycia przez służby wskazuje na katastrofalny stan tych służb, KATASTROFALNY.

  Ważne!: Ten Artykuł należy traktować wyłącznie jako edukacyjny. Autor stanowczo odrzuca przemoc, agresję i akty terroryzmu.

  Premierowska fotopułapka

  Co to fotopułapka? Fotopułapka to urządzenie do rejestrowania obrazów w trudno dostępnych miejscach, używane w celach obserwacyjnych, naukowych, badawczych i do monitorowania dzikich zwierząt w ich środowisku naturalnym.

  yha0AGx6PoWBQJJRn2I4oKWlNWlGpk-pxhq8dvCaodPuWJWfHA91dq6IM3K092y2tiSP6P_ehiK8P76R2sYmlQFuRxu2-69cD4RSNvd4m3EYn19sMogWgzTNp2Mt-0EyUH_853IqetqR3KphC-Wi19A

  1 z fotek  by fotopułapka premierowska

  Zainstalowałem ją w następujący sposób:

  1. Przez kilka dni przemierzałem okolicę domu Premiera, dokładnie sprawdzając, czy Grom Group i policja skrupulatnie strzegą premiera po tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku oraz po mojej prowokacyjnej akcji blogerskiej.

  2. Następnie wyselekcjonowałem strategiczne miejsce, gdzie instalacja fotokamery była nie tylko najbardziej efektywna, ale także dyskretna, gwarantując, że kamera w lesie zarejestruje każdą aktywność Pana Premiera w jego domu.

  3. Po umiejętnie przeprowadzonej instalacji fotopułapki czekałem z niecierpliwością, mając nadzieję, że nikt nie odkryje tego urządzenia. Moje nerwy trzymały mnie w napięciu, aby uniknąć ponownego aresztowania.

  4. Na szczęście, moje starania zakończyły się sukcesem – nie zostałem zauważony przez nikogo przez kolejne trzy dni, a fotopułapka działała bez zarzutu.

  5. Zainstalowana została w niedzielę 9.XII.2023, i zdjęta we wtorek 11.XII.2023.

  UzyTPLxJSrVoUAW6aSV2KgbPJajzGzjdOl198NxplVBeHreRuRYKPGU41rWjOxUoQfkJljORc9ERdXAlnUfLfOSQX2cH2moRgUAuvD1syMn6aI5n5nLrWQarpjx0tpC9Ncn04iG0UBQkSqMRORFCvCQ

  Oto filmik zarejestrowany z domostwa Pana Premiera:

  [FILMIK]

  /red. w nawiązaniu do art. 190a i chronienia prywatnego czasu premiera, nie publikuję więcej foto zarejestrowanych przez pułapkę/

  Panie Premierze, tej symulacji bezpieczeństwa przeprowadziłem ja – osoba w stanie ciężkiej depresji, nie żaden agent rosyjski czy jak Pan woli agent niemiecki…

  Proszę sobie wyobrazić, że zamiast mnie mógł działać rosyjski agent:

  1. Rozpracowując bez żadnego problemu nawyki, sposób życia Pana Premiera przez okres 3 lat i 3 miesięcy.

  2. Mógł tę wiedzę przesyłać bez problemu Putinowi

  3.  Rozpracował, umieścił ładunek wybuchowy, odpalił detonator, i po wszystkim wrócił do Moskwy, nie wykryty, zgarniając sowitą premię wywiadowską i Order św. Jerzego.

   To budzi wątpliwości co do jego skuteczności i nadzoru nad sytuacją

  Premier Kaczyński ponosi niezaprzeczalną odpowiedzialność za nadzór nad Policją i firmą ochroniarską Grom Group. Jego bezpośrednie zaangażowanie w wybór tej firmy do pełnienia roli ochrony 24/7, wraz z fatalną koordynacją działań Policji i ochrony, podlega bezpośredniej odpowiedzialności premiera.

  Warto zauważyć, że doświadczenie Pana Premiera w kwestii bezpieczeństwa jest obszerne, co potwierdza jego długotrwała służba publiczna, opisana poniżej w Post Scriptum 1.

  PAN PREMIER – moja odpowiedź na aresztowanie

  Decyzja o moim aresztowaniu i zastosowane środki karne miały na celu wprowadzenie zamieszania oraz zatarcie osobistej odpowiedzialności Pana Premiera za braki w jego ochronie oraz rażące zaniedbania w wykonywaniu obowiązków służbowych w tej kwesti.

   Takie działania stanowią formę manipulacji, mającej na celu zdezorientowanie opinii publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

  Tak łatwo teraz nie będzie. Ataki na mnie w związku z ujawnieniem błędów są głęboko bezprawne, stanowią złamanie zasad wolności jednostki w demokracji gwarantowane przez Konstytucję RP a także zapisów Karty Praw Człowieka.

  A chodzi o następujące czyny Pana Premiera:

  1. Rażące niedopełnienie obowiązków służbowych związane z bezpieczeństwem:

     – Punkt prawny: Art. 231 Kodeksu Karnego (KK) – Rażące niedopełnienie obowiązków służbowych.

     – Uzasadnienie: Premier Kaczyński, osoba pełniąca funkcję publiczną, rażąco zaniedbał własne bezpieczeństwo. Braki w zarządzaniu ochroną osobistą mogą stanowić rażące niedopełnienie obowiązków służbowych.

  2. Bezprawne użycie władzy w celu aresztowania:

     – Punkt prawny: Art. 296 Kodeksu Karnego (KK) – Bezprawne użycie władzy.

     – Uzasadnienie: Podejrzenia o bezprawny rozkaz aresztowania z motywacją polityczną stawiają premiera w świetle bezprawia, co narusza przepisy Kodeksu Karnego.

  3. Niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie bezpieczeństwa:

     – Art. 231 KK – Rażące zaniedbanie obowiązków służbowych.

     – Uzasadnienie: Premier Kaczyński rażąco zaniedbał bezpieczeństwo własne. Poważne braki w koordynacji ochrony i Policji wskazują na rażące zaniedbanie obowiązków służbowych.

  4. Niedostateczne zarządzanie środkami publicznymi na ochronę:

     – Art. 231 KK – Rażące zaniedbanie obowiązków służbowych.

     – Uzasadnienie: Podejrzenia o nieefektywne wydawanie środków finansowych na ochronę składają się na zarzut rażącego niedopełnienia obowiązków służbowych, co wymaga jednoznacznego potępienia.

  5. Zatajenie faktów i utrudnianie działań prawnych:

     – Art. 231 KK, a także Art. 238 KK – Rażące zaniedbanie obowiązków służbowych.

     – Uzasadnienie: Premier Kaczyński, w obliczu tragedii smoleńskiej i zaniedbań w ochronie osobistej, jest podejrzewany o rażące zaniedbanie obowiązków służbowych. Zatajenie faktów i utrudnianie działań prawnych wymaga stanowczej reakcji i zdecydowanego potępienia.

  Zgłosiłem te podejrzenia wczoraj do:

  • Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz 
  • Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Marszałka sejmu rp pana Szymona Holowni

  Zakończenie

  Utrzymuję stanowczą postawę wobec prób uciszenia i zepchnięcia sprawy pod dywan. Pismo przychodzi mi z pomocą 1Tes  5, 19: “Ducha nie gaście”. W tych ciemnych chwilach prowadzi nas i mnie głęboki sens, większy od cierpienia.

  Teraz pragnę skoncentrować się na odpoczynku. Dziękuję Ci, że we mnie wierzysz.

  Twój Michał

  Z dedykacją dla M.B.

  Aby uwierzyła w siebie i zaczęła żyć godnie.

  PS1. Doświadczenie  Pan Premiera w  kwestii bezpieczeństwa:

  1. Doświadczenie Rządowe:

     – Jarosław Kaczyński pełnił funkcję premiera i urzędnika państwowego, zdobywając doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa.

     – W trakcie 162. miesięcznicy smoleńskiej, podkreślił swoją rolę ministra ds. bezpieczeństwa, co świadczy o kontynuacji zaangażowania w tę dziedzinę.

  2. Projekty Bezpieczeństwa:

     – Pilotowanie projektów, takich jak Bariera na granicy polsko-białoruskiej, dowodziło jego aktywnego udziału w zabezpieczaniu kraju.

  3. Nominacje Kluczowych Stanowisk:

     – Odpowiadał za nominacje polityczne na stanowiska ministra bezpieczeństwa, Mariusza Błaszczaka, oraz koordynatora służb specjalnych, Mariusza Kamińskiego.

  4. Zarządzanie Kryzysem 2007:

     – W okresie kryzysu politycznego w 2007 roku, pełniąc obowiązki wielu ministrów, wykazał się zdolnością do wielozadaniowości i skutecznego zarządzania.

  Ważne!: Ten Artykuł należy traktować wyłącznie jako edukacyjny. Autor stanowczo odrzuca przemoc, agresjęi  akty terroryzmu.

  5. Historia zaangażowania:

     – Był szefem kancelarii Lecha Wałęsy w 1990 roku, co ukazuje długotrwałe zaangażowanie w politykę i sprawy państwowe.

     – Udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku potwierdza jego rolę w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa.

  6. Działalność w Solidarności:

     – Posiadanie teczki założonej mu przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w związku z działalnością w Solidarności podkreśla jego historyczne zaangażowanie w obronę praw obywatelskich.

  7. Wiceprezes Rady Ministrów i Ustawa o Obronie Ojczyzny:

     – Wiceprezes Rady Ministrów oraz Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, był autorem Ustawy o obronie Ojczyzny, co świadczy o jego kluczowej roli w opracowaniu ważnych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

  8. Zmiany w Rządzie:

     – Odwołanie z funkcji wicepremiera w czerwcu 2022 roku, na własną prośbę, i ponowne powołanie w czerwcu 2023 roku potwierdzają dynamiczny charakter jego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa kraju.

  Bibliografia:

  https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/jaroslaw-kaczynski-nie-jestem-juz-w-rzadzie-komitet-do-spraw-bezpieczenstwa-zyska-nadzorce.
  Facebook Udostępnij
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bariera_na_granicy_polsko-bia%C5%82oruskiej

  /https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski#cite_note-36/

  Podobał Ci się ten artykuł?

  Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach oraz metodach efektywnego uczenia się.
 •  

   

 •  

   

 • Nie ma jeszcze komentarzy

  Co o tym myślisz?

  Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *. Twój adres email nie zostanie opublikowany.